Keskkond, energeetika

KESKKOND JA ENERGIA


1. mets / metsad
2. järv
3. niit

4. mägi
5. orus

6. juga
7. kärestik

8. mägi
9. valdkonnas
10. oja / oja
11. tiik

12. platoo
13. kalju
14. kanjon
15. jõgi
16. tammi

17. kõrbes
18. dune

19. džungel
20. mererand
21. lahe ääres
22. ookean
23. saar

24. õhusaaste
25. happevihm
26. toksilised jäätmed
27. kiirgus
28. veereostus

29. õli
30. (maagaas
31. kivisüsi
32. tuul
33. tuumaenergia
34. päikeseenergia
35. hüdroenergia